Ezoterik Aile Dizilimi

image30

  

Atalarımızdan bu günlerimize taşıdığımız yoğun yaşanmışlıklar, geçmiş yaşamlardan getirdiğimiz dersler, DNA kodlamalarıyla taşınmış olan duygu modellerimiz, çocukluğumuzdan bu yaşımıza gelene kadar yaşadığımız onlarca travmanın etkileri ve enerji bağlantıları, yaşamımızda karşılaştığımız münferit olaylar aracılığı ile ortaya çıkarlar. 


Ezoterik Aile Dizilimi niyet ile açılan yüksek bilinç alanında; yaşadığımız sorunların, tekrarların bağlantılarını araştırır, enerjinin dönüşümüne  olanak sağlamak için ezoterik şifa yöntemleri ile desteklenir.

Bu alanda aileden gelen döngüler, ölümler, göçler, soykırımlar, erken kayıplar, kabul edilememiş ağır yaşanmışlıklar, maddi kayıplar, ilişki problemleri, cinsel istismarlar, yaşamda oluşan tıkanıklıklar, isteksizlik, duygu karmaşaları, gölgede kalmış kimlikler, eksik parçaların kabulü gibi birçok konunun temel sebeplerini öğrenip dönüştürmeye imkan sağlarız.


Bireysel ve grup çalışmasına uygun tamamlayıcı bir çalışmadır.